امروز کلی جمله پروفایل جدید براتون آماده کردیم امیدوارم از این جمله های پروفایل خوشتون بیاد. این جمله پروفایل هارو میتونید در پروفایل خودتون استفاده کنید.

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !

وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد

پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

جمله برای پروفایل

اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست

فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . .

خودِ خودِ خودِت . . !

اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ ! 

 

به بعضیا باس گفت :

برو عقب عزیــــــزِ من !

من خودمم انقـــــدر به خودم نزدیـــــــک نمیشم،

شما که جـــــای خود داری !


دانلود / ادامه مطلب